Za kým pôjdeš keď máš problém?

Máme za sebou náročný, ale úspešný týždeň. Vo všetkých skupinkách sa preberala vynikajúca téma o vytrvalosti a viere na základe príbehu z Lukášovho Evanjelia 18. kapitoly. V Trnave sa klub naplnil novými mladými ľuďmi, ktorí hľadajú vyslobodenie zo závislostí či iných duševných problémov, alebo prišli ako zvykneme hovoriť  „dobiť baterky“, povzbudiť sa v smerovaní ich životov. Stále prebieha služba na uliciach v Brezne a okolí, vidíme ako sa Boh priznáva a potvrdzuje svoju prítomnosť na sedeniach. Ľudia ktorí v živote nečítali Bibliu a mali zväčša predsudky sú prekvapený reálnou prítomnosťou a mocou Svätého Ducha a i tento týždeň bolo viditeľné ako sa Boh dotýkal a obmäkčoval srdcia. Preto si pripomeňme príbeh:

  • Lukáš 18:1-5
  • Rozpovedal im podobenstvo o tom, že je potrebné sa stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou:  „Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!“  On síce dlho nechcel,  no potom si povedal:  „Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokalič!“
  1. Prvé k čomu nás Boh učí je realita toho, že veci si musíme vybojovať (zdravie, slobodu, financie, manželstvo, životný pocit ...) Biblia nás stále povzbudzuje k aktivite, pretože najhorší stav človeka je keď sa opustí, nechce vyvinúť žiadnu snahu k lepšiemu, ale chcel by mať v živote pokoj a úspech. Keď sa mu to nedarí, často obviňuje druhých za jeho spackaný život. Preto nesmieme ochabnúť, ale byť ako táto vdova v príbehu.

 

  1. Vdova (to sme my) –  vedela presne kto je jej nepriateľ, vedela pomenovať problém, riešila problém a priznala si že potrebuje pomoc. (Pokiaľ si človek nechce priznať a nechce sa pozrieť pravde do očí a bude tvrdohlavo žiť v sebaklame – nie je možné mu pomôcť). Každý z nás máme nepriateľa (depresiu, chudobu, zničenú identitu, chorobu a keď aj človek nič z tohto nezažíva a má podľa neho vysporiadaný život, tak má jedného nepriateľa a ním je smrť a život po smrti)

 

  1. Vdova presne vedela o osobe ktorá jej môže pomôcť. Vdova verila že táto osoba, tento sudca má možnosti a moc na to, aby jej pomohol. Nechodila za nikým iným a jej viera, potreba a chcenie zvíťaziť nad nepriateľom, ktorý ničil jej život bola tak veľká že sa nenechala odbiť ani tým, že sudca jej vlastne ani nechcel pomôcť. Nedostala hneď to čo chcela. Ale modlila sa stále, neochabovala a stále dotierala za sudcom nech sa jej zastane. Nakoniec zvíťazila.

 

Príbeh pokračuje takto  (verše 6 - 8):

A Pán dodal: „Všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca! A Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď opäť príde.“

  • Maj vieru ako tá vdova! Ak máš Krista si jeho vyvolený. On je spravodlivý sudca a On sľúbil, že keď vytrváš a budeš volať na neho ako tá vdova, nebudeš chodiť za inými, on bude riešiť tvoju vec a zastane sa ťa. Prizná sa k tebe. Som presvedčený, že keď ten sudca vdove povedal čo má robiť tak to potom aj urobila. Preto musíme aj my robiť reálne skutky. Spoznaj Jeho ako osobu, ver že On má reálnu moc. Poslúchni ho. Keď sa budeš rozhodovať v živote čo ďalej - pýtaj sa ho a On ti dá silu rozhodnúť sa nie na základe pocitov, ale na základe toho čo je správne a vo svojom živote už nebudeš musieť zažívať to že si na všetko sám.

 

Autor: Branislav Lukačka

Loading...
Loading...