Závislosť a rodina

Na úrovni rodiny sa dá vysledovať veľa rizikových faktorov. Rodina sa môže priamo, alebo nepriamo spolupodieľať na vzniku a rozvoji závislosti niektorého člena rodiny. Je takisto nutné povedať, že na druhej strane práve rodina môže vzniku či rozvoju závislosti predchádzať, alebo veľmi pomôcť pri prekonávaní návykového problému.

Loading...
Loading...