Za kým pôjdeš keď máš problém?

Máme za sebou náročný, ale úspešný týždeň. Vo všetkých skupinkách sa preberala vynikajúca téma o vytrvalosti a viere na základe príbehu z Lukášovho Evanjelia 18. kapitoly. V Trnave sa klub naplnil novými mladými ľuďmi, ktorí hľadajú vyslobodenie zo závislostí či iných duševných problémov, alebo prišli ako zvykneme hovoriť  „dobiť baterky“, povzbudiť sa v smerovaní ich životov. Stále prebieha služba na uliciach v Brezne a okolí, vidíme ako sa Boh priznáva a potvrdzuje svoju prítomnosť na sedeniach. Ľudia ktorí v živote nečítali Bibliu a mali zväčša predsudky sú prekvapený reálnou prítomnosťou a mocou Svätého Ducha a i tento týždeň bolo viditeľné ako sa Boh dotýkal a obmäkčoval srdcia. Preto si pripomeňme príbeh:


Sila neba v nás

"A keď hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci, a zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali od neho. A vtedy vravel: Čomu je podobné kráľovstvo nebeské? K čomu ho pripodobním?. Podobné je horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a vrhol do svojej záhrady a vzrástlo a stalo sa veľkým stromom a na jeho letorastoch si spravili nebeskí vtáci hniezda."

Je to o vzťahoch

Mohli by ste veriť, ak poviem, že jedným z najväčších dôvodov, prečo mladí ľudia začínajú užívať drogy, sú vzťahy. V skutočnosti nedostatok jeden druhého ... Vzťahy sú všade. Sú to vzťahy, ktoré nás obklopujú, vzťahy so sami sebou, s naším Stvoriteľom. Ak sa vyskytne problém na jednej z týchto úrovní, môžete sa ľahko dostať do problémov.

Loading...
Loading...