Tajomstvo sily

Modlitba je úžasná zbraň v našich rukách. Nejedná sa o bezduché odriekanie naučených textov alebo formuliek. Skutočná modlitba vychádza zo srdca človeka a je vyjadrením našich najhlbších pocitov, túžob, očakávaní a lásky k Bohu.

Takmer celý svet sa k niekomu alebo niečomu modlí, milióny ľudí na všetkých kontinentoch sa denne prihovárajú k Budhovi, Mohamedovi alebo ku svätým. Žiadna odpoveď však do ich životov neprichádza. Ich náboženstvo je iba reakciou na vecí, ktoré sa okolo nich dejú, v hĺbke svojho ja ani nerátajú s tým, že by sa niečo v ich životoch mohlo radikálne zmeniť. Preto ich modlitby majú iba všeobecný charakter a ich výsledky sú nemerateľne. Sú to prosby typu: „Panebože daj aby sa mi dobre darilo v práci a aby som bol lepším človek..“.

Lepšie na tom neboli ani Židia v období príchodu Pána Ježiša Krista. Napriek tomu, že sa denne modlili vo svojich  chrámoch bolo skôr výnimočné, že by zaznamenali nejakú odpoveď. Keď videli službu Pána Ježiša Krista boli úplne šokovaní. Pán vystupoval absolútne suverénne a prikazoval veciam ako sa majú diať. Búrke, aby prestala. Slepým očiam, aby sa otvorili. Chromým, aby chodili a mŕtvym, aby vyšli zo svojich hrobov.

Ľudia, ktorí tieto zázraky videli sa ihneď rozdeľujú na 2 tábory. Zákonníci obžalúvajú Pána z toho, že je kniežaťom démonov a tieto veci vykonáva ich mocou. Pánovi učeníci však ku nemu prichádzajú a prosia ho aby ich naučil modliť sa rovnakým spôsobom (Lk 11).

V evanjeliu Marka (kap. 11) sa nachádza nádherný príklad. Pán prechádza okolo figovníka, ktorý však nemá žiadne plody a prekľaje ho, aby z neho už nikdy nikto nejedol ovocie. Na druhý deň ráno prichádza Peter užasnutý za Pánom. „Učiteľ, pozri! Figovník, ktorý si preklial, vyschol!“. Ježiš im vzápätí dáva lekciu modlitby. Hovorím vám: „Majte vieru Božiu! Keby niekto prikázal tomuto kopcu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete to mať.

Pán svojich učeníkov ale aj nás nabáda a prikazuje nám aby, sme pri modlitbe mali vieru Božiu – aby sme verili, že sa bude diať to čo v modlitbe hovoríme a že to, za čo sme sa modlili sme už od Neho dostali a čoskoro to uvidíme.

Tento model modlitby a života viery, ktorý nám Pán ukazuje je úplne iný ako predstavy mnohých ľudí, ktorí kresťanský život vnímajú, tak že je potrebné všetko zlé vydržať a modliť sa, aby sme mali silu to uniesť. Ale Ježiš nám neprikazuje poddať sa problémom, to sú iba náuky ľudí, ktorým to v skutočnosti nefunguje a nič iné ako poddať sa im neostáva. Máš kopec problémov? Kristus Ti hovorí, aby si tomu kopcu v mene Ježiš prikázal a on z tvojho života zmizne.

Či chceme alebo nie, do života každého z nás prichádzajú protichodné okolnosti a nie vždy sa všetko darí tak, ako by sme si priali. Realita je taká, že existujú iba 2 možnosti. Buď okolnosti zmenia Teba a staneš sa horším človekom alebo ty zmeníš v modlitbe svoje okolnosti a uvidíš víťazstvo.    

Nie všetky veci sa dajú poraziť ľahko alebo za jeden deň. Pán nám však hovorí aby sme v modlitbe boli neodbytní a žiadali veci aj v nevhodný čas (o polnoci). A potom im povedal: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť.‘ A on zvnútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

V Starom zákone, v knihe Sudcov môžeme čítať príbeh o veľkom Božom bojovníkovi. Samson čeľusťou z osla pobil tisíc nepriateľských vojakov. Napriek tomu, že veríme, že každý príbeh v Biblii sa naozaj stal tak ako je popísaný, tento príbeh má aj skrytý význam. Aj ty môžeš čeľusťou zvíťaziť nad nepriateľmi v tvojom živote. Nie však čeľusťou z osla ale svojou vlastnou. Stačí len otvoriť svoje ústa a začať sa naozaj modliť.

Boh svoj ľud vyslobodil z Egypta, z otroctva a ťažkej práce. Pripravil pre nich život na skvelom mieste, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, zem o ktorú sa stará sám Hospodin. Ale aby do nej vošli museli prejsť cez púšť. V tom čase videli neustále okolo seba jeden zázrak za druhým. Boh rozdelil more a viedol ich cez púšť v oblaku dymu a na zem padala manna, nadprirodzený pokrm. Ľudia sa však neustále sťažovali a obviňovali Boha z toho že ich chce na púšti zabiť, pretože sa báli a neverili v dobrú budúcnosť, ktorú pre nich pripravil. Pán sa vtedy veľmi nahneval na svoj ľud, a vyčítal im, že mu tak málo dôverujú. V tejto absolútne nevhodnej situácii ľud prichádza k Bohu a drzo si od Neho žiadajú, aby im dal ku manne aj mäso.  Boh odpovedal: „Je azda Hospodinova ruka prikrátka? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní, alebo nie!“ Na Hospodinov príkaz zadul vietor, od mora privial prepelice a vrhol ich na tábor.

Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, že znáša násilie a násilní ľudia sa ho zmocňujú. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. „V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!‘ On síce dlho nechcel, no potom si povedal: ‚Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí!‘“  A Pán dodal: „Počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca!  Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich?  Hovorím vám: Hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?“

Vypočuje Boh modlitby tých, ktorí ku nemu volajú dňom i nocou? Bude meškať s pomocou pre nich? Zastane sa ich?

Zastane sa ich hneď. Otázka znie inak: Nájde u Teba Boh vieru, keď sa vráti s odpoveďou na Tvoje modlitby, alebo Ťa nájde nešťastného, zahorknutého a frustrovaného?