Prečo sme takí, akí sme?

Odkiaľ sa berie naša osobnosť, naše správanie a prečo sú ľudia odlišní?

Ak veríme, že nie sme len vylepšená opica, ale že sme Bohom stvorené bytosti, tak je dobré si
uvedomiť, že Boh je úžasný umelec! On vymyslel to, že modrá vyzerá ako modrá, že C-dur znie ako C-dur..
Keď sa zamyslíme nad fungovaním prírody, či vesmíru tak nutne prídeme na to, že za tým všetkým, čo je
stvorené vidieť inteligenciu, úžasné umenie a originalitu.

Človek, ako vrchol jeho stvorenia je tak isto stvorený ako absolútny originál s originálnou osobnosťou a tak
ako Boha nevidíš, ale nejako sa prejavuje, tak isto osobnosť je nehmotná, ale vieme ju odpozorovať na
základe nejakého chovania.
To, čo ovplyvňuje našu prirodzenú osobnosť je v podstate kombinácia dedičstva od predkov a vplyv okolia
(prostredia).

Vzorce správania, ktoré sa u nás prejavia až v dospelosti, sa v našom vnútri tvoria ešte pred narodením.
Vedci zistili, že sa to deje v prvom vývojovom štádiu dieťaťa (dám ti radu - skôr, než sa vážnejšie zapletieš
s nejakou osobou, choď si pozrieť jej rodinu, prostredie kde vyrastala, prípadne prostredie, ktoré ju najviac
ovplyvnilo). Osobnostné znaky nededíme len po rodičoch, ale aj starých rodičoch a iných príbuzných.
Možno poznáte rodinu kde starý otec pil, otec pil, dieťa pije, alebo starý otec bol despota, otec diktátor, syn
sa v detstve búril, ale zostarol a voči manželke sa v ňom prebúdzajú rovnaké mechanizmy.

Vplyv okolia je tiež podstatný. Rodina môže byť úspešná, usporiadaná, bez patologických deformít
a paradoxne dieťa začne brať drogy, nenávidí, vonku kradne, je tvrdohlavé, deštruktívne a „vychcané“.
Vplyv vonkajšieho okolia a zážitky menia a vytvárajú jeho osobnosť. Žiaľ, v týchto prípadoch sú
posilňované zlé osobnostné črty, alebo dobré sa využívajú na zlé, ktoré si berie do dospelosti. Paradoxne
ovocie tejto sejby dozrieva v období dospievania a úplne dozreje v dospelosti.

Napríklad pri skorom sexuálnom živote, ktorý bol bežný v prostredí, do ktorého sa človek dostal, prichádza
závislosť na pornografii. Ak sa v dospievaní začnú ukazovať vodcovské črty osobnosti, jeho osobnosť má
rada výzvy, je tvrdohlavý a časom sa stáva despotickým (pyšný manageer ktorý pohŕda ľuďmi, závislý na
pornografii) vyprodukuje to u neho pohŕdanie ženami (ženy začína brať len ako nástroje uspokojenia, ktoré
sa dajú kúpiť), sejba prinesie ovocie v podobe toho, že nevie byť verný , chce stále nový objekt, ako cieľ.
Takýto človek je neschopný rodinného života, jeho deti často začnú tiež drogovať, pretože v prostredí, kde
už je tretia maminka, alebo ocko je to už aj tak jedno.

Avšak ak chcem dosiahnuť iný výsledok, musíme pochopiť, akí sme a prečo sa tak správame. Na
pochopenie samého seba si rozdelíme naše prirodzené osobnosti do 4 farieb. Budeme sa snažiť
vyzdvihovať pozitívne vlastnosti týchto osobností z toho dôvodu, že aj Boh ťa pozná a vie akú máš
prirodzenú osobnosť a chce vyzdvihnúť to. čo je v tebe pozitívne a použiť si to na dobré.
Každá farba prezentuje určitý typ osobnosti. Pamätaj, je málo čisto jednofarebných typov
osobností, väčšinou je to kombinácia viacerých.
Je taktiež dôležité poznamenať, že keď prichádza ku deformácii osobnosti sú tieto osobnostné črty
využívané na zlé veci.

Červený typ osobnosti - „Bude po mojom! A to okamžite!“

 • dynamickí, odhodlaní, cieľavedomí ľudia, väčšinou extroverti
 • sústredení na plnenie úloh
 • majú radi výzvy.
 • robia rýchle rozhodnutia, bývajú v čele, často riskujú
 • sú to prirodzení lídri, ktorí sa tlačia do popredia, sú bojovní, obľubujú náročné úlohy
 • majú silné a výrazné ego
 • ich najčastejšia veta je „Podľa mňa! Spravme to po mojom! Toto je môj názor!“ (iba mŕtve ryby plávajú
  s prúdom).

Žltý typ osobnosti - „To bude zábava! Poďme na to!“

 • optimistickí, veselí ľudia s pozitívnym pohľadom na svet
 • pre nich je život hostina a oni si radi užívajú dobroty, ktoré hostina prináša.
 • namiesto pýtania sa radšej odpovedajú, často odpovedajú kompletným príbehom
 • sú obľúbení u ľudí, radi bavia svoje okolie
 • cítime sa pri nich dôležitými
 • pre žltých sú vzťahy veľmi dôležité
 • ľahko hovoria o pocitoch, nehanbia sa, zaujímajú sa o veľa vecí, sú kreatívni a spontánni
 • pre nich je typická jednostranná komunikácia (optimistický radca, ktorý sa nevzdáva)

Modrý typ osobnosti - „Prečo to robíme? Ako to celé funguje?“

 • modrá osobnosť na seba neupozorňuje, no pozorne sleduje, čo sa deje naokolo
 • doma má všetko špecificky usporiadané, každý nástroj v garáži má svoje miesto a vždy vráti veci tam kde
  patria.
 • je pesimista (ehm prepáčte, realista )
 • vidí chyby aj riziká
 • takýto ľudia sú zdržanliví, analyticky zmýšľajúci a sústredený na detaily.
 • je im jasné ako sa veci majú, skôr než otvoria ústa
 • vygooglia si detaily, prečítajú návod, naštudujú heslá v slovníku.
 • nemajú však potrebu dokazovať ostatným, čo vedia (skromný „vševedko“)
 • často im však uniká celkový obraz, nekonajú ihneď
 • modrých zväčša netreba povzbudzovať, chváliť, či vyzdvihovať pred ostatnými.
 • každá drobnosť je podstatná, povrchný prístup nepripadá do úvahy!
 • pre modrých je najdôležitejšie mať všetky údaje (bezpečnosť je číslo jedna)

Zelený typ osobnosti – „Prečo je zmena taká ťažká? Nie je to súrne, však?“

 • zelené osobnosti sú najčastejšie typy osobností ľudí
 • nikdy nezabudnú na vaše narodeniny.
 • neprevezmú velenie ak mu to neprikážete
 • neurazia sa, ak nemusia - sú tolerantní.
 • zelených si veľmi nevšimnete, sú najlepší poslucháči a tímoví hráči.
 • zelený naplní karafu a ponúkne zvyšok osadenstva pri stole
 • zmeny nepatria k ich silným stránkam, sú hĺbaví a predvídateľní
 • elegantne vyvažujú zvyšné extrémne povahové črty
 • Hippokrates ich nazýva flegmatikmi, Aztékovia ľuďmi zeme
 • sú pokojní, pomalí a pohodoví

Inými slovami, červení potrebujú neustále konať, žltí sú rodení pôžitkári, modrí sú puntičkárski králi
excelovských tabuliek a zelení sú najvyrovnanejší. Nie každý môže byť extrémom. Inak by sme nikdy nič
nedosiahli. Keby boli všetci odhodlaní vodcovia, nebolo by koho viesť. Keby boli všetci nadšení zabávači,
nikto by sa nesmial. A keby boli všetci dokonalí perfekcionisti, nemali by kde robiť poriadok.
Pre naše osobnosti je najťažšie spracovať hriech. Ťažké hriechy sa podpíšu hlavne na osobnosti
človeka. Alkoholizmus, modlárstvo, tradičné náboženské okultné smery, nenávisti, cudzoložstvá menia
osobnosť najrýchlejšie a sú devastujúce aj pre okolie. Človek po vykonaní takýchto skutkov neostane
rovnaký a mení sa.

Avšak Boh dáva riešenie, keď poslal svojho syna, aby porazil hriech v ľudskom tele a po tom, čo vstal
z mŕtvych sa môže človek znovu narodiť! (2Korinťanom 5:17 „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým
stvorením, staré veci pominuli a nastali nové.“)

Po tom, čo človek hľadá Božiu prítomnosť, Boh sa ho dotkne - znova sa narodí. Nemení sa tým len vôľa
človeka (to čo chce a nechce), ale nastavajú zmeny v jeho osobnosti! Keď si čítaš Bibliu, spoznávaš to, aký
Boh je, získavaš jeho osobnosť do seba.  V 2 Korinťanom 6:16 sa píše: „My sme Chrám živého Boha.“
Keď si ho prijal, On prebýva v tebe, lebo z tvojho tela si spravil chrám.

Boh vie presne aký si a takému sa ti dal spoznať. Dotkol sa ťa a znovunarodil si sa (ak nie, tak ti to prajem
zažiť, lebo nijak inak sa nevieš zachrániť pred smrťou). Z tvojho tela si spravil chrám, kde prebýva a keď si
sa dal pokrstiť (nie ako dieťa, to ani nevie, čo sa s ním deje - je to náboženský blud) Tak si zomrel a tvoja
skazená osobnosť, zlozvyky, tvoje ja zostalo vo vodnom hrobe. Teraz máš na výber. Cez vzťah s písmom,
skúsenosti so Svätým Duchom, vzťahy s bratmi sa v tebe bude posilňovať a budovať Kristus, jeho osobnosť,
jeho charakter.

Pomôže nám vybudovať silnú osobnosť a dá nás na miesto, kde si nás použije. Cez rôzne životné situácie
mení náš charakter, povahu, osobnosť. Keď zažiješ krivdu, keď nenávidíš sám seba a ľudí, bude ťa viesť
k odpusteniu, lebo On je v tebe a on odpustil ľudom čo na neho pľuli a kričali ukrižuj! Keď budeš mať
možnosť podviesť manželku, tak ti ukáže ako sa o teba starala, keď si bol chorý, dala ti dieťa, pričom mohla
zomrieť, bude ťa viesť k vernosti, lebo On je verný, On nezrádza a neodchádza ak príde problém, či
zlyhanie. Lenivca vedie k pracovitosti, veď aj Boh sám 6 dní pracoval, alebo sa na to môžeš vykašlať
a nechať svoju starú prirodzenosť vládnuť..
Ježiš je plný milosti, pravdy, sily, odvahy, mužnosti, hrdinskosti a moci. Prajem sebe aj tebe, aby
sme dokázali ukrižovať starého človeka aj zlé dedičstvá predkov, aby v nás vyrástla osobnosť podobná
Kristovi.

Autor: Branislav Lukačka