Ľudskosť je cesta uzdravenia

Povedzme si pravdu. Veľmi rýchlo vieme odsúdiť človeka, ktorý nezdieľa náš rovnaký názor, ktorý nie je presne taký, ako by sme si predstavovali, ktorý sa nezachoval, tak ako by sme sa zachovali my. Často nevieme pochopiť jednanie druhých a ťažko je nám pozrieť sa na jeho situáciu z jeho pohľadu. Samozrejme, že sú dané pravdy o človeku, Bohu, živote, ale veľa krát práve nami vytvorené „pevné“ hranice našich názorov na vec, nás nepustí k tomu, aby sme sa na ľudí dívali Božími očami lásky.


Za kým pôjdeš keď máš problém?

Máme za sebou náročný, ale úspešný týždeň. Vo všetkých skupinkách sa preberala vynikajúca téma o vytrvalosti a viere na základe príbehu z Lukášovho Evanjelia 18. kapitoly. V Trnave sa klub naplnil novými mladými ľuďmi, ktorí hľadajú vyslobodenie zo závislostí či iných duševných problémov, alebo prišli ako zvykneme hovoriť  „dobiť baterky“, povzbudiť sa v smerovaní ich životov. Stále prebieha služba na uliciach v Brezne a okolí, vidíme ako sa Boh priznáva a potvrdzuje svoju prítomnosť na sedeniach. Ľudia ktorí v živote nečítali Bibliu a mali zväčša predsudky sú prekvapený reálnou prítomnosťou a mocou Svätého Ducha a i tento týždeň bolo viditeľné ako sa Boh dotýkal a obmäkčoval srdcia. Preto si pripomeňme príbeh:

Sila neba v nás

"A keď hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci, a zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali od neho. A vtedy vravel: Čomu je podobné kráľovstvo nebeské? K čomu ho pripodobním?. Podobné je horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a vrhol do svojej záhrady a vzrástlo a stalo sa veľkým stromom a na jeho letorastoch si spravili nebeskí vtáci hniezda."

Loading...
Loading...