Tajomstvo sily

Modlitba je úžasná zbraň v našich rukách. Nejedná sa o bezduché odriekanie naučených textov alebo formuliek. Skutočná modlitba vychádza zo srdca človeka a je vyjadrením našich najhlbších pocitov, túžob, očakávaní a lásky k Bohu.


Prečo sme takí, akí sme?

Odkiaľ sa berie naša osobnosť, naše správanie a prečo sú ľudia odlišní?

Ak veríme, že nie sme len vylepšená opica, ale že sme Bohom stvorené bytosti, tak je dobré si
uvedomiť, že Boh je úžasný umelec! On vymyslel to, že modrá vyzerá ako modrá, že C-dur znie ako C-dur..
Keď sa zamyslíme nad fungovaním prírody, či vesmíru tak nutne prídeme na to, že za tým všetkým, čo je
stvorené vidieť inteligenciu, úžasné umenie a originalitu.

Človek, ako vrchol jeho stvorenia je tak isto stvorený ako absolútny originál s originálnou osobnosťou a tak
ako Boha nevidíš, ale nejako sa prejavuje, tak isto osobnosť je nehmotná, ale vieme ju odpozorovať na
základe nejakého chovania.
To, čo ovplyvňuje našu prirodzenú osobnosť je v podstate kombinácia dedičstva od predkov a vplyv okolia
(prostredia).

Ľudskosť je cesta uzdravenia

Povedzme si pravdu. Veľmi rýchlo vieme odsúdiť človeka, ktorý nezdieľa náš rovnaký názor, ktorý nie je presne taký, ako by sme si predstavovali, ktorý sa nezachoval, tak ako by sme sa zachovali my. Často nevieme pochopiť jednanie druhých a ťažko je nám pozrieť sa na jeho situáciu z jeho pohľadu. Samozrejme, že sú dané pravdy o človeku, Bohu, živote, ale veľa krát práve nami vytvorené „pevné“ hranice našich názorov na vec, nás nepustí k tomu, aby sme sa na ľudí dívali Božími očami lásky.

Za kým pôjdeš keď máš problém?

Máme za sebou náročný, ale úspešný týždeň. Vo všetkých skupinkách sa preberala vynikajúca téma o vytrvalosti a viere na základe príbehu z Lukášovho Evanjelia 18. kapitoly. V Trnave sa klub naplnil novými mladými ľuďmi, ktorí hľadajú vyslobodenie zo závislostí či iných duševných problémov, alebo prišli ako zvykneme hovoriť  „dobiť baterky“, povzbudiť sa v smerovaní ich životov. Stále prebieha služba na uliciach v Brezne a okolí, vidíme ako sa Boh priznáva a potvrdzuje svoju prítomnosť na sedeniach. Ľudia ktorí v živote nečítali Bibliu a mali zväčša predsudky sú prekvapený reálnou prítomnosťou a mocou Svätého Ducha a i tento týždeň bolo viditeľné ako sa Boh dotýkal a obmäkčoval srdcia. Preto si pripomeňme príbeh:

Loading...
Loading...