KTO SME

MENORA je sebestačná kresťanská organizácia, funguje od roku 2013 ako občianske združenie. Vznikla ako reakcia na zlú situáciu a čoraz väčší nárast patologických javov medzi mladými ľuďmi.

Ponúkame pomoc mladým ľudom, ako aj ich rodinám dostať sa z otroctva závislostí cez resocializačný program, kluby, sedenia s rodinami či terénnej práce v uliciach. Veríme, že každý človek má svoju hodnotu a ľudský život svoju cenu. Človek kým žije, má stále možnosť rozhodnúť sa spraviť vo svojom živote zmeny, bez ohľadu na to akú má minulosť.  

Závislosť sa však často chová inteligentne a v človeku spôsobí, že nevie rozlíšiť dobré od zlého. Zlé veci nazýva dobrými a opačne. Keď aj nejakým spôsobom nadobudne silu, aby si sám dal zrkadlo a správne pomenuje problém tak zväčša nemá silu prejsť od uvedomenia sa ku reálnym činom. Proces uzdravenia je často zdĺhavý a niektoré systémy návykového správania nejdú vyriešiť instantne, ako ani zo stromu ktorý zasadíte nemáte hneď ovocie, tak aj závislý človek potrebuje pracovať na sebe aby raz mal vo svojom živote dobré ovocie ale k tomu potrebuje pomoc okolia.

Sme presvedčený že základom k tomu, aby človek bol slobodný od závislosti, je potrebné zmeniť v ňom to podstatné, a to je jeho identita. Veríme že Boh je živí a spôsobuje v človeku znovuzrodenie, alebo inak zmenu srdca, čiže identity – to slúži ako základ a odrazový mostík k zmene závislého správania. Mení sa vnímanie závislého a oslobodzuje sa jeho vôľa. Je potrebné spoznať pravdu o tom kto je, poznať smer svojho života - cieľ a vybudovať si sebadisciplínu. Ale toto všetko nepôjde bez pokory (bez pokory nie je možná žiadna zmena). Závislý vtedy nevie zobrať zodpovednosť za svoj život ani za to, akým spôsobom ovplyvňujem okolie a rodinu . Potom rovnaký človek, robí rovnaké veci.

Verím, že na našich stránkach nájdete odpovede na Vaše otázky a dôjdete ku správnym rozhodnutiam urobiť kroky k tomu aby ste vy, alebo váš známi mohli žiť slobodný a zmysluplný život. Spoznajte pravdu a pravda Vás vyslobodí! Prajem Vám pri tom veľa síl. 

S úctou Branislav Lukačka, riaditeľ organizácie

Loading...
Loading...