STRETNUTIA RODÍN

Závislosť ovplyvňuje nielen samotnú osobnosť, charakter a životný štýl človeka, ale má obrovský dosah a devastujúci vplyv na jeho okolie, najmä na tých najbližších. Často práve ľudia, ktorí chcú závislému najviac pomôcť, ako je jeho rodina a blízky, sa stávajú obeťou samotného závislého. Zmýšľanie závislých má rovnaké črty, ktoré rodina nepozná. Mnoho krát prechádzajú tak zložitými situáciami, spojenými s veľkým tlakom, že rodina je šikanovaná závislým a samotní rodinní príslušníci s najlepším úmyslom hľadajú riešenie, ale nenachádzajú ho. Z toho dôvodu sa rodinní príslušníci stávajú spoluzávislými, čo znamená, že zažívajú dôsledky užívania drog a popri tom, žiadne drogy neužívajú. Rodina cíti tlak v emóciách, financiách, začnú sa navzájom obviňovať. Dôležité je pochopiť, že závislý musí svoju situáciu riešiť sám a taktiež aj rodina potrebuje svoj problém spoluzávislosti vyriešiť sama. Aj z tohto dôvodu robíme poradenstvo pre rodiny a blízkych závislých. Uvedomujeme si, že jedným sedením sa hneď všetko nevyrieši, ale je to obláčik v období sucha...

Loading...
Loading...