KLUBY

Kluby sú vedené zaujímavou zážitkovou formou, prebiehajú diskusie na rôzne témy. Stretávanie v kluboch prebieha pravidelne raz týždenne, pričom účasť je dobrovoľná. Každému podľa chcenia je daný priestor  na riešenie či zhodnotenie svojho prežívania a prebieha diskusia, hľadanie riešenia či nasmerovanie pod vedením vedúceho klubu. Na klube podľa potreby prebiehajú modlitby za vyslobodenie a povzbudenie cez jednoduchý a praktický výklad príbehov z Biblie.

 

Kluby sú otvorené pre každého človeka, ktorý hľadá vyslobodenie zo závislého správania bez ohľadu na jeho vieru, postavenie v spoločnosti, vek, pohlavie.  V klube prebieha poradenstvo pre abstinentov, rodiny závislých a dvere sú otvorené  aj pre ľudí ktorý sú momentálne aktívnymi užívateľmi drog.

 

Zvolen:   Trnava:
každý štvrtok   každý nepárny pondelok
o 17:00   o 17:00
J. Kozáčeka 9   Šrobárova 6
(pri Zapekanke)    
info: 0907 482 083    info: 0944 519 285
Loading...
Loading...