KLUBY

Kluby sú vedené zaujímavou zážitkovou formou, prebiehajú diskusie na rôzne témy. Stretávanie v kluboch prebieha pravidelne raz týždenne, pričom účasť je dobrovoľná. Každému podľa chcenia je daný priestor na riešenie či zhodnotenie svojho prežívania a prebieha diskusia, hľadanie riešenia či nasmerovanie pod vedením vedúceho klubu. Cez každý klub sa nesie skrze praktický výklad príbehov z Biblie určitá téma povzbudenia. Veríme tomu, čo sme sami zažili, že Biblia je božie slovo, ktoré má moc zmeniť ľudské srdce a vie mu dať silu ku víťazstvám, ktoré potrebuje.    

Taktiež vidíme a prax to dokazuje, že každý, kto sa reálne stretol s mocou Svätého ducha sa znovu narodil a bola zmenená jeho identita. Z ľudí odchádzajú nutkavé chute a oslobodzuje sa vôľa človeka. Témy na klube pomáhajú k zmene naučeného zmýšľania a taktiež ku socializácii sa s novými ľuďmi. Vidíme, že keď sa tieto veci pospájajú a pridá sa sebadisciplína, pracovné návyky je veľká pravdepodobnosť k úspechu. Kluby sú otvorené pre každého človeka, ktorý hľadá vyslobodenie zo závislého správania bez ohľadu na jeho vieru, postavenie v spoločnosti, vek a pohlavie. V klube prebieha poradenstvo pre abstinentov, rodiny závislých a dvere sú otvorené aj pre ľudí ktorý sú momentálne aktívnymi užívateľmi drog. Raz mesačne sa klubové priestory otvárajú pre verejnosť, bez ohľadu na to, či boli závislí alebo nie, kde prebieha tématický program, spojený s diskusiou.  V rámci klubu sa spájame aj s inými podobne zameranými klubmi a organizáciami na rôznych spoločných aktivitách. Napr. splav Hrona, výstup na Pustý Hrad a podobne. Taktiež spolupracujeme s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, sociológie a akreditovanými subjektami - centrá pre liečbu drogových závislostí a resocializačné zariadenia.    

 

Zvolen:    
každý utorok    
o 18:00    
J. Kozáčeka 9    
(pri Zapekanke)    
info: 0907 482 083    
Loading...
Loading...